5 Redenen Waarom EQ Belangrijker Is Voor Succes Dan IQ

Volgens mij kennen we allemaal wel van die momenten waarbij we achteraf denken, als ik dat had geweten, had ik het sowieso anders gedaan.

Vaak is de oorzaak van zo’n ‘verkeerde’ beslissing dat we ons ergens niet bewust van zijn.

Een aantal jaar geleden was er een periode waarin ik me totaal verslagen voelde.

De reden hiervoor was dat ik me een tijd lang omringde met negativiteit, wat ervoor zorgde dat ik niet nadacht over de mogelijkheden die er allemaal waren.

Het was niet dat de wereld zelf op dat moment zo slecht was, het was meer dat mijn mindset die negativiteit aantrok en ervoor zorgde dat ik mijn doelen niet haalde.

Een mindset die in directe relatie stond met een laag EQ.

Je kunt EQ ofwel emotionele intelligentie zien als het vermogen om de gevoelens en emoties van de mensen om je heen beter te begrijpen. 

In essentie komt emotionele intelligentie dus neer op het bewustzijn van onszelf en de wereld om ons heen.

Het was om die reden pas veel later dat ik me realiseerde dat ik zelf de oorzaak was voor die negativiteit in mijn leven.

Wat is emotionele intelligentie (EQ)?

Emotionele intelligentie is in 1964 voor het eerst als idee voorgesteld door Michael Beldoch. Het was een vrijwel geheel nieuw concept dat tot het boek van Daniel Goleman in 1995 niet echt in het bewustzijn van ‘het volk’ kwam.

Je kunt EQ zien als een vaardigheid om mensen, inclusief jezelf, beter te begrijpen door communicatie, empathie, inlevingsvermogen en het begrijpen van emoties en daar rekening mee te kunnen houden.

EQ bestaat uit 5 componenten

Het component dat het meest logisch is als eerste te noemen is zelfbewustzijn.

Zelfbewustzijn gaat over het vermogen je bewust te zijn van gevoelens, wat deze veroorzaakt en hoe je andere mensen hiermee beïnvloedt.

Dat brengt me bij het tweede punt, namelijk empathie; het vermogen om ons in te leven in de situatie van anderen.

Het derde component van EQ is zelfbeheersing; de mate waarin we in staat zijn onze gevoelens te controleren, zodat het onszelf en anderen om ons heen niet negatief beïnvloedt.

Al deze componenten hebben logischerwijs invloed op onze sociale vaardigheden, dat technisch gezien bestaat uit communicatie, lichaamstaal en de juiste manieren om ons te kunnen navigeren in het sociale domein.

De manier van communiceren en gedragen komt vervolgens samen in onze persoonlijke waarden, een setje regels aan de hand van wat wij belangrijk vinden.

Deze persoonlijke waarden zijn essentieel voor de algehele manier hoe we onszelf ‘in de wereld’ zetten.

Signalen van een laag EQ

Er zijn een aantal signalen waaraan een laag EQ te herkennen is. In essentie komt het neer op een laag bewustzijn van onszelf en de wereld om ons heen.

Een hoog EQ, waarbij het algehele bewustzijn groot is, zorgt over het algemeen voor betere communicatie, emotionele controle en begrip.

Mensen met een laag EQ beschikken over het algemeen over minder assertief, zijn gevoeliger voor stress, zijn zich minder bewust van emoties en in staat deze te controleren en blijven om die reden langer hangen in de negatieve dingen die ze overkomt.

Het beschikken over minder assertiviteit gaat over zowel het niet in staat zijn hetgeen te doen dat direct gewenst is, als stellen van duidelijke grenzen op basis van persoonlijke waarden.

Als de spanning rondom een bepaalde situatie stijgt, is het belangrijk in staat te kunnen zijn deze spanning en emotionele druk te doorbreken.

Mensen met een laag zelfbewustzijn vinden het over het algemeen lastig te analyseren welke gevoelens stress veroorzaken en zijn om die reden stressgevoeliger dan mensen met een hoger EQ.

Een ander signaal van een laag EQ is niet in staat zijn emoties te herkennen en daarmee jezelf op een authentieke manier uit te drukken.

Diezelfde emoties leren ons over onze fouten en slechte ervaringen door bepaalde keuzes.

Een laag EQ laat om die reden weinig ruimte voor nieuwe ervaringen, omdat negatieve emoties een belemmering zijn in de keuze een risico te nemen.

Andere signalen die je op zou kunnen pikken bij mensen met een laag EQ is een kort lontje.

Het feit dat ze zich vaak aangevallen voelen en zichzelf en hun emoties lastig onder controle kunnen houden.

Het aangevallen gevoel heeft vaak te maken met de slechte communicatieve vaardigheden en de rest met een laag zelfbewustzijn.

Het niet begrijpen hoe je emoties werken maakt het lastig emotionele triggers te vermijden.

Mensen met een laag EQ vinden zichzelf om die reden vaak betrokken in drama of ruzie, iets waar ze door hun matige communicatieve vaardigheden een mindere mate van controle over hebben.

Het zijn die matige communicatieve vaardigheden die dan weer de oorzaak zijn van misverstanden of ruzie.

Mensen met een laag EQ zijn vervolgens over het algemeen in mindere mate bereid de verantwoordelijkheid over dit soort situaties te nemen.

Herkenbaar?

“Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties te herkennen en te begrijpen en dit bewustzijn te gebruiken om je gedrag en relaties te beheren.” — Dr. Travis Bradberry

5 Redenen Waarom EQ Bepalend Is Voor Je Succes

#1: Ontwikkel meer zelfbewustzijn

Het is vrijwel onmogelijk onze beste kant te laten zien als we niet weten wat deze sterke kanten zijn.

Het creëren van meer zelfbewustzijn is om die reden cruciaal voor succes in zowel professioneel als persoonlijk gebied. Zonder zelfbewustzijn en zelfcontrole kunnen we enkel hopen dat er een goede bui voorbijkomt.

Dit is afwachtend gedrag, reactief op en afhankelijk van de situatie en daarom onbetrouwbaar.

Het bewust worden van onze gevoelens zorgt voor meer controle en helpt ons op die manier presteren op een hoger niveau.

Meer zelfbewust is te realiseren door het aannemen van rituelen die het brein stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld een ochtendroutine zijn waarbij je een moment neemt om te mediteren of het visualiseren van je dromen en doelen.

Houd het simpel, zo voorkom je onnodige weerstand.

Mijn ochtend routine bestaat uit het drinken van een glas water, een douche met een koud einde en tot slot een 10 tot 15 minuten meditatie. Hierbij herinner ik mijzelf aan waar ik dankbaar voor ben, visualiseer ik mijn doelen en neem me voor om die dag mijn beste zelf te laten zien!

Dit werkt enorm krachtig.

Je vertelt je brein namelijk meteen aan het begin van de dag dat het klaar moet staan met energie en focus!

In het begin zal het lastig zijn zo’n routine consistent uit te voeren, maar net als met alle nieuwe dingen valt de weerstand weg naarmate het een gewoonte wordt.

#2: Ontwikkel empathie & inlevingsvermogen

Niet alleen effectief voor het (beter) begrijpen van andere mensen, maar een vaardigheid die over het algemeen enorm belangrijk is voor het creëren van een leven vol succes.

Door onszelf in te beelden hoe de situatie zou zijn door de ogen van een ander, brengen we onszelf in de positie tactische en verantwoordelijke manier keuzes te maken.

“Probeer eerst te begrijpen en dan pas begrepen te worden” – Stephen R. Covey

#3: Vergroot zelfbeheersing

Dit is waar we het begrijpen waarom we doen wat we doen omzetten in de controle over ons gedrag en voorkomen dat we meegesleept worden door onze emoties.

Een hoog niveau van zelfbeheersing helpt ons op die manier om beter te presteren.

Dit in het bijzonder als we iets doen wat ons enorm uitdaagt in ons kunnen. Om die reden werkt het grensverleggend.

Je kunt zelfbeheersing ontwikkelen door jezelf bewust te worden van stressvolle situaties.

Vertel jezelf kalm te blijven, wat er ook gebeurt en focus op je ademhaling. Door de positieve werking op het zenuwstelsel kan een diepe ademhaling het gevoel van stress aanzienlijk verminderen.

#4: Verbeter sociale vaardigheden

Samen met empathie zijn dit dé twee vaardigheden als het gaat om netwerken, het creëren van autoriteit en aantrekkingskracht en het bouwen van belangrijke en betekenisvolle relaties.

Met sociale vaardigheden bedoel ik het vermogen gesprekken te beïnvloeden door gespreksvaardigheden, intonatie, lichaamstaal en oogcontact.

Het beheersen hiervan geeft ons als het ware het gereedschap om een impactvolle en positieve invloed uit te oefenen op gesprekken en situaties.

Een essentieel punt voor succes dus.

#5: Vermindert stress

Een hoog EQ geeft ons de controle om stressvolle situaties te doorbreken.

Stress weerhoudt ons er in veel situaties van om helder na te kunnen denken en is dus een oorzaak van een matig prestatieniveau op het werk.

Net als negativiteit, werkt stress aanstekelijk.

Door stress te verminderen, verminderen we meteen het stressniveau van de mensen om ons heen.

In teamverband werkt dit motiverend voor iedereen en is het om die reden een essentieel element voor het uitstralen van charisma en zelfverzekerdheid.

Uit een onderzoek gedaan onder 1014 werknemers, zei 53% dat stress de relatie met collega’s ondermijnd. De andere 47% zei dat stress een negatieve invloed heeft op het vermogen om de juiste keuzes te nemen.

Kortom, stress is iets dat we te allen tijde moeten zien te vermijden!

“No doubt emotional intelligence is rarer than book smarts, but my experience says it is actually more important in the making of a leader. You just can’t ignore it.” – Jack Welch

Hoe ontwikkel je een hoger EQ?

Ik geloof sterk dat het leven een continue proces is waarin we stapje voor stapje proberen te verbeteren.

Gelukkig is EQ, anders dan IQ, een aspect dat met de juiste oefeningen te verbeteren is.

Het voornaamste element hierbij is het verhogen van ons zelfbewustzijn, zodat we onze gevoelens en die van de mensen om ons heen leren te herkennen.

Je kunt in dit proces de volgende dingen proberen te doen:

Word je bewust van je gevoelens

Een goede eerste stap is je verder bewust worden van hoe je je voelt. Welke emoties ervaar je en wat is daar de oorzaak van?

Als je eerdere artikelen van mij gelezen hebt weet je dat dit je kan helpen om van je negatieve gevoelens af te komen.

Stel, je hebt een conflict met iemand en er ontstaat spanning. Wat was daar eigenlijk de reden van?

Het begrijpen van de oorzaak van die spanning kan je namelijk in de toekomst helpen beter om te gaan met dit soort situaties of zelfs helemaal te voorkomen.

Dit werkt niet alleen voor negatieve dingen.

Het bewust zijn van de oorzaak van bijvoorbeeld ons geluk kan heel bevrijdend zijn.

We kunnen dan proactief op zoek gaan naar meer van dit soort situaties of gedachten die dit soort positieve gevoelens veroorzaken.

Of je wel of niet gelukkig bent op een bepaald moment, hangt vaak af van waar je op focust; het positieve of het negatieve.

We kunnen bijvoorbeeld nagaan wat de oorzaak is van de positieve momenten op ons werk of (sociale activiteiten) en op die manier meer van dit soort momenten op een proactieve manier creëren.

In plaats van dat het ons allemaal overkomt geeft het begrijpen van onze emoties ons de volledige controle over onze emoties terug.

Dus ja, met zo’n strategie nemen we letterlijk zelf de regie weer in handen!

Probeer beter te luisteren

Een van de meest gemaakte fouten die mensen maken in gesprekken en het maken van nieuwe connecties is dat ze niet goed luisteren.

Ze wachten in plaats daarvan hun beurt af om weer wat te kunnen zeggen.

Een van de belangrijkste regels voor het ontwikkelen van goede communicatieve vaardigheden is gek genoeg luisteren.

Het is normaal voor mensen om met hun hoofd te knikken en net te doen alsof ze het begrijpen, terwijl ze niet volledig begrijpen wat de persoon tegenover hun eigenlijk bedoelt.

Ze doen het meer uit formaliteit tot ze weer de beurt krijgen om wat te zeggen.

Als je van jezelf weet dat je dit weleens doet, realiseer je dan dat je mensen het gevoel kunt geven niet begrepen te worden, wat het creëren van waardevolle connecties in de weg kan zitten.

Het is in het bijzonder een slechte eigenschap bij het creëren van vriendschappen en romantische relaties.

De eerste keer dat ik me hier echt bewust van werd was toen ik het boek ‘How to win friends and influence people’ gelezen had.

Om deze slechte eigenschap te ‘tackelen’; vergeet wat je wilt zeggen en focus je aandachtig op wat degene tegenover je te zeggen heeft. Focus je enkel en alleen op de belangrijke punten die een ander te zeggen heeft.

Om diegene vervolgens echt het gevoel te geven dat je luistert, herhaal af en toe het een laatste woord van de zin.

Deze gesprekstechniek wordt ook wel ‘papagaaien’ genoemd.

Door het herhalen van de belangrijke dingen zal je merken dat je niet alleen zelf beter begrijpt wat er gezegd wordt, maar bevestig je naar de andere dat je aandachtig luistert.

Ikzelf vind dit een essentiële gesprekstechniek, waarmee je betekenisvolle gesprekken en diepere connecties creëert.

Geloof me, er is niets leuker dan van iemand anders te horen dat ze je een enorm interessante gesprekspartner vinden zonder al te veel te zeggen.

Dit komt omdat mensen die aan het woord zijn zich nooit vervelen.

Pauzeer voordat je reageert

Als je oprecht en aandachtig geluisterd hebt en het is tijd om te reageren, wacht dan even en probeer te begrijpen wat iemand zegt, in plaats meteen te reageren.

Je geeft jezelf op die manier de kans om met een weloverwogen en begripvolle reactie te komen.

Je kent het wel, van die mensen, situaties of discussies waarin emoties te leiding nemen. Dit soort gesprekken worden in zo’n geval vaak geleid door emotioneel geladen en daarmee impulsieve reacties.

Door te pauzeren voor je reageert creëer je de kans om op een doordachte en gepaste wijze te reageren zonder enige emotionele belasting.

Let op non-verbale communicatie

Ken je de uitspraak dat 10% van onze communicatie is wat we zeggen en 90% hoe we het zeggen? Non-verbale communicatie heeft een aanzienlijk aandeel in die 90%.

Enig idee wat je lichaamstaal uitstraalt als je een bepaalde emotie of gedachte hebt?

Door beter te begrijpen hoe ons lichaam op verschillende emoties reageert, kunnen we beter controleren hoe we ons voelen.

Lichaamstaal is een krachtige manier om een negatief gevoel te veranderen in een positief gevoel.

Het aannemen van een andere houding kan namelijk zo’n zelfde verandering in onze gemoedstoestand teweegbrengen.

Stel, we zijn enorm zenuwachtig voor een belangrijke afspraak en we proberen een zelfverzekerde houding aan te nemen. Daarmee vertellen we ons brein dat er niks is om bang voor te zijn.

Als we lachen, vertellen we ons brein dat er niks is om bang of verdrietig over te zijn.

Observeer de mensen om je heen

Een bewuste benadering kan ons een beter inzicht geven in waarom we doen wat we doen.

Net zoals onszelf beter observeren ons bewuster maakt van onze eigen gevoelens, zal het observeren van anderen ons beter doen laten begrijpen hoe andere mensen zich voelen. Zonder dit inzicht kunnen we de problemen die ons leven in de weg zitten nooit oplossen.

Het is het bewustzijn van ons gedrag dat ons naar de oorzaak van negatieve en incorrect gedrag wijst.

Opletten hoe mensen reageren op de manier hoe wij ze benaderen, geeft ons de mogelijkheid die benadering aan te passen tot we de gewenste reactie ontvangen.

Al deze punten zijn tegelijkertijd de basis voor meer charisma en zelfvertrouwen.

Peace.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *